OTTOSON, RUNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 58
Datum beviljat 28.11.1947