LARSSON, KARL

Förtjänsttecken Guld
Nummer 14
Datum beviljat 28.11.1947