NYLUND, ALFONS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 57
Datum beviljat 28.11.1947