LÖNNBERG, ALLAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 56
Datum beviljat 28.11.1947