LUNDSTRÖM, ESTER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 55
Datum beviljat 28.11.1947