LINDHOLM, TORSTEN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 54
Datum beviljat 28.11.1947