LINDHOLM, TOR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 53
Datum beviljat 28.11.1947