LINDFORS, ÅKE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 52
Datum beviljat 28.11.1947