LINDBÄCK, RAGNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 51
Datum beviljat 28.11.1947