FORSBERG, GEORG

Förtjänsttecken Silver
Nummer 50
Datum beviljat 28.11.1947