BLUMMÉ, ERIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 47
Datum beviljat 28.11.1947