WIKSTRÖM, FOLKE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 375
Datum beviljat 15.03.2019