WICKSTRÖM, ROLF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 374
Datum beviljat 15.03.2019