RÅMAN, MARIT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 806
Datum beviljat 22.11.2019