OTTERSTRÖM, KIRSTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 805
Datum beviljat 22.11.2019