AX, KATHLEN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 804
Datum beviljat 22.11.2019