KARJALAINEN, EILA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 801
Datum beviljat 15.03.2019