BJÖRKMAN, RUNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 46
Datum beviljat 28.11.1947