VOTTONEN, JANI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 799
Datum beviljat 21.10.2017