VALTANEN, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 797
Datum beviljat 21.10.2017