TIKKANEN, ERKKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 795
Datum beviljat 21.10.2017