SWANLJUNG, KAJ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 794
Datum beviljat 21.10.2017