SUORANTA, ANNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 793
Datum beviljat 21.10.2017