SINKKONEN, RISTO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 790
Datum beviljat 21.10.2017