SINERVO, PIIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 789
Datum beviljat 21.10.2017