SILTANEN, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 788
Datum beviljat 21.10.2017