SILFVER, LEIF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 787
Datum beviljat 21.10.2017