RÄIKE, ANTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 786
Datum beviljat 21.10.2017