RAJALA, MARKKU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 785
Datum beviljat 21.10.2017