PITKÄNEN, HARRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 784
Datum beviljat 21.10.2017