PETRELL, LENNART

Förtjänsttecken Brons
Nummer 783
Datum beviljat 21.10.2017