NURMI, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 781
Datum beviljat 21.10.2017