MUTANEN, HARRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 780
Datum beviljat 21.10.2017