MIHAILOV, ANATOLI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 779
Datum beviljat 21.10.2017