MANNINEN, TELMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 778
Datum beviljat 21.10.2017