LINDLÖF, ANNIKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 776
Datum beviljat 21.10.2017