LANKINEN, JUHA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 771
Datum beviljat 21.10.2017