LAAKSONEN, ARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 769
Datum beviljat 21.10.2017