KOSKELA, ANTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 766
Datum beviljat 21.10.2017