KEMPPINEN, ASMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 765
Datum beviljat 21.10.2017