KANKKONEN, TOR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 762
Datum beviljat 21.10.2017