JUSSILA, TIMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 760
Datum beviljat 21.10.2017