JALKANEN, TUOMAS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 759
Datum beviljat 21.10.2017