JAHN, OTTO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 758
Datum beviljat 21.10.2017