INGSTRÖM, LASSE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 757
Datum beviljat 21.10.2017