HUBER, PATRIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 754
Datum beviljat 21.10.2017