YLI-HOUHALA, JUHA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 753
Datum beviljat 21.10.2017