HILDÉN, ÅKE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 751
Datum beviljat 21.10.2017