SVANSTRÖM, TORSTEN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 41
Datum beviljat 30.10.1937