FAHLER, AKI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 746
Datum beviljat 21.10.2017